JBH2TsVjTX0cvgHzuQHpvcCaxgPsw2fpvd0cGM4rCcV4vQrowt0cuBL0wXipF3x3xs53Gs5pwgwpGdUqGW9txgwcCBbnvA5tIhbmuQ5lJMDixBLqIc8px3x3FhwtFg9sTs8rINe5F3bmuQ5lCcV4JMCqwBacCBe9CdVqyWCaxgffx0DpyX0cGWUqCXC0CXC0CcV4vQq6w3VbS2O9ChVsTRHfwhTfCcU+JAwaxBDbvhHgv3DnJMD0wgZow2rbxAOiGWqaGWecCAHmSRHtJMDoSs1jS29oFRxsSRVqTRCcCATjvAq9Cg5pvgOcJdrmuQ5fCALbxAYnS2ZqJMDcxRL0CcVeSRLbFQHpvA9sJMDdv2rpwc0sCcVguQrmJMDov25fCcVtxBDpu2O9CgH1whDfvhLXv2rpwcCaxgPdxA9sFQPgTgPdxX0cvg9oGW43HXKqGterGXKqHdw4GXG0FRHdSQrjvgwnw3Lsv2nfCcVtxBDpu2OnvQf0TRDmuQ1jxX0cGNUcCBarJMCrGcCayNY9CdCcCBasJMCrGcCayNC9CdCsCcVtxBDpu2OnvAfoTQjpuQ49Cg1jxAPsCcVtxBDpu2OnvAfoTQHbwX0cShP0xWC+JW9muQ5fJdrqv2r5T29oCATjvAq9Cg5pvgOcCBH0wg9lTN0cS3PswgPoxYHpvA9sCcV2TQH0v3CnTQTgTQH0JMDov24nw2HbvAfoTs1txBDpu2OcCBH0wg9lTM1muQ5fS2ZqJMDtwRPbwgOcCBH0wg9lTM1nuRLfwgrjvQf0JMCrGWCawA9jvhLtJMCsFXY1CXYsFXCsCXCsFXY1CUerGM45HXGmGcUcCBH0wg9lTM1muQ5fug9jvd0cvQf0TRCcJdqpwA9myQxpvd48F2w+JW9txgw+Awizacja 3LP | Home

Warunki dostaw 3LP. Przewodnik po kluczowych informacjach.

Warunki dostaw 3LP. Przewodnik po kluczowych informacjach.

Dostawy do 3LP to nic trudnego.

Zapoznaj się z zasadami, godzinami oraz wymaganiami jakie stawiamy przewoźnikom.


"The line between disorder and order lies in logistics…"

Sun Tzu.


Godziny funkcjonowania przyjęcia.

Rozładunki standardowe

Godziny rozładunków standardowych w firmie 3LP przy ul. Kwiatkowskiego 24:

Poniedziałek - piątek

Godziny 06:00-13:00

Rozładunki kontraktowe

Godziny rozładunków kontraktowych zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami lub umową z klientem


Wymagania stawiane przewoźnikom

Awizacja pojazdu

podstawienie zaawizowanego pojazdu zgodnie z godziną awizacji (awizacje wskazują godziny podstawienia i godziny odjazdu ,nie są przedziałami od - do)

Regulamin

kierowcy wjeżdżający na teren firmy akceptują regulamin firmy 3LP

Rampy

auta są podstawione na wyznaczone przez system rampy rozładunku -załadunku

Anulacje

Informacja o anulowaniu utworzonej wcześniej awizacji

W systemie konfigurujemy Polityki rozładunku, czyli czasy rozładunku dla poszczególnych rodzajów pojazdów (np. rozładunek jednej palety, kartonu, przygotowanie rozładunku etc.). Według tych czasów system ustala ile trwa cały rozładunek lub załadunek w zależności od wielkości ładunku (np. ilości palet, kartonów, które uzupełniamy przy tworzeniu awizacji). System kalkuluje wolne okna czasowe w zależności od długości trwania rozładunku lub załadunku.


Jak się prawidło zaawizować w 3LP?


Krok 1 - platforma

Wejść na podaną platformę:

Rejestracja

Dokonać rejestracji

(utworzenie konta )

Logowanie

Zalogować się na utworzone konto

Instrukcja

Postępować zgodnie z załączoną instrukcją 

Żeby utworzyć awizację w systemie dcDMS potrzebujemy niezbędne dane takie jak:

- Imię, nazwisko i numer telefonu kierowcy

- Nr rejestracyjny pojazdu (ew. naczepy)

- Ilości palet, kartonów, bębnów itp.

- Numer plomby

Jako administrator systemu konfigurujemy, które pola są widoczne i wymagane przy tworzeniu awizacji.

Jak uzyskać dostęp do systemu awizacji?

Krok 1 - dostęp przez przeglądarkę

W przeglądarce internetowej wpisujemy adres https://3lpdcdms.dclog.pl (zalecana jest przeglądarka Google Chrome). Następnie na ekranie logowania za pomocą przycisku [Rejestracja] należy zarejestrować nowego dostawcę i użytkownika.

Krok 2 - formularz

W formularzu rejestracji wypełniamy dane identyfikujące dostawcę bądź firmę przewozową (żółte pola są wymagane). Należy zapoznać się z regulaminem (RODO) i po zapoznaniu zaznaczyć pole wyboru Akceptuje regulamin. Celem zabezpieczenia strony (captcha) należy rozpoznać i wybrać obrazki zawierające wskazane elementy (przykład powyżej).


Wprowadzone dane potwierdzamy przyciskiem [Rejestruj]. Po uzupełnieniu danych i potwierdzeniu rejestracji zostanie wysłana informacja do administratora systemu, który po zweryfikowaniu danych aktywuje konto i przypisuje dostawcę do odpowiedniego typu. Gdy konto zostanie aktywowane na adres e-mail podany w formularzu rejestracji zostanie wysłane tymczasowe hasło (ważne 24 godziny), które zmieniamy przy pierwszym logowaniu.

Po uzyskaniu danych logowania wpisujemy Login (adres e-mail) i Hasło na ekranie logowania i potwierdzamy przyciskiem [ZALOGUJ]. W przypadku jeśli w systemie istnieje już konto dostawcy, a potrzebujemy utworzyć nowego użytkownika, należy zgłosić się do administratora systemu po stronie dostawcy, który posiada uprawnienia do utworzenia takiego konta.

Częste pytania

Czy możliwa jest jednokrotna awizacja zdalna bez uzyskanego dostępu? (login hasło)   

Zdalnie (przez przeglądarkę) nie ma możliwości utworzenia awizacji bez uzyskania dostępu (login, hasło). Jest możliwość utworzenia takiej jednokrotnej awizacji (bez logowania do systemu) w portierni na terenie firmy poprzez "kiosk". Opis tworzenia awizacji na "kiosku" znajduje się w instrukcji.

Czy są okna dedykowane dla stałych kontrahentów? 

Okna czasowe i ilość doków są ustawione zgodnie z potrzebą i polityką klientów 3LP.

Tak, w systemie możemy skonfigurować tzw. stałe awizacje (powtarzalne), które odbywają się w danych godzinach i dniach tygodnia.System "rezerwuje" wtedy okna czasowe w ustalone dni tygodnia i godziny dla takiego stałego kontrahenta i automatycznie generuje takie awizacje.

Jak poruszać się po terenie 3LP?

Pytania?

+1 948 485 783

Godziny Pon - Pt

06:00 - 20:00

Napisz do nas

wsparcie@3lp.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. (C) 2020 3LP